Ateljé och butik

I Simris by på Österlen, bredvid smedjan ligger den gamla lanthandeln som idag säljer Anna Aasas keramik och ekologiska varor. 

Keramikverkstaden finns på gården bakom den röda porten i gårdshuset. Här tummas, kavlas och drejas unika föremål av lera. Handen formar och föremålen färgsätts med olika tekniker. Färgen blir i varje bränning unik genom lerans och glasyrens egenskaper, temperatur och tid under varje bränning.

 Välkommen på besök!.


 


 Webbutiken hittar du på nästa flik!